Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng phó với stress của sinh viên Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  Bùi Thị Thanh Diệu
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Hoàng Thế Hải
Số: T2012-03 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

     + Hệ thống cơ sở lý thuyết về stress và ứng phó với stress của sinh viên

     + Công cụ khảo sát mức độ ứng phó với stress của sinh viên.

     + Báo cáo phân tích mức độ ứng phó với stess của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

       + Hệ thống các biện pháp và bản kiến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng phó với stress của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

+ Đề tài có tính ứng dụng và mức độ khả thi cao, được ứng dụng ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn