Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Vân; Thành viên:  Hoàng Thế Hải
Lê Thị Phi
Bùi Thị Thanh Diệu
Lê Thị Kim Thu
Số: T 2011 - 03 - 34 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

- Hệ thống lý luận về kiểm tra, đánh giá
- Hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá các học phần trong chương trình đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
- Hệ thống đáp án các câu hỏi các học phần trong chương trình đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn