Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,121

 Nghiên cứu và đánh giá các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí trong dự án xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Oanh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: The University of Danang, Journal of Science and Technology; Số: 6(79);Từ->đến trang: 9-13;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chìa khóa trao tay là một trong những phương thức thực hiện dự án phổ biến trong các dự án xây dựng phức tạp do những ưu điểm về giảm chi phí, tiến độ cho chủ đầu tư, hạn chế xung đột giữa các bên liên quan, và đặc biệt là sự chuyển dịch rủi ro từ chủ đầu tư sang nhà thầu thông qua Hợp đồng. Trong khi thực hiện dự án có nhiều rủi ro xảy ra gây cản trở việc đáp ứng các mục tiêu của dự án, nhất là chi phí. Bài báo này sẽ xác định các yếu tố rủi ro trong dự án chìa khóa trao tay liên quan đến mục tiêu chi phí, sau đó phân tích và đánh giá các yếu tố dựa vào sự kết hợp giữa tần suất và hậu quả của chúng. Kết quả nghiên cứu giúp các bên liên quan quản lý tốt rủi ro trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay, một hình thức đang trở nên khá phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng ở Việt Nam thời gian qua.
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn