Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Công trình Xanh: Quan điểm, công cụ thực hiện và các lợi ích tiềm năng hướng tới xây dựng bền vững ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh*; ThS. Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 24. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[2]Bài báo: Hoàn thiện Quản lý thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam nhìn từ các hình thức thực hiện dự án ở các nước phát triển . Tác giả: ThS. Hồ Thị Kiều Oanh*; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 25. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[3]Bài báo: Strengthening construction project management in Vietnam from a critical view of project deliveries in developing countries. Tác giả: Ho Thi Kieu OanhLe Thi Kim Oanh. Bao Khoa hoc cong nghe Dai hoc Da Nang. Số: on going. Trang: on going. Năm 2015. (Jun 10 2015 9:57PM)
[4]Bài báo: A study of the energy efficient building design to predicting heating and cooling loads by advanced data mining approach. Tác giả: Pham Anh DucLe Thi Kim OanhHo Thi Kieu Oanh. Tạp chi khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85). Trang: 1-5. Năm 2014. (Jun 10 2015 5:20PM)
[5]Bài báo: Xung đột và quy trình giải quyết xung đột trong các dự án xây dựng. Tác giả: Lê Thi Kim Oanh, Hồ Thị Kiều Oanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80). Trang: 27-31. Năm 2014. (Apr 2 2015 10:26PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu và đánh giá các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí trong dự án xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Oanh. The University of Danang, Journal of Science and Technology. Số: 6(79). Trang: 9-13. Năm 2014. (Apr 2 2015 10:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Researching the entrepreneurship in engineering students in Danang University of Science and Technology. Authors: Pham Anh Duc, Ho Thi Kieu Oanh. Conference: Vietnam Engineering Education Conference (VEEC 2015). No: 13. Pages: 1-5. Year 2015. (Jun 10 2015 10:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn