Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý dự án (ngành QLCN
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Tiếng anh chuyên ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và quản lý dự án  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Quản trị Doanh nghiệp xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên khoa Quản lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Kinh tế xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa quản lý dự án
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn