Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Công trình Xanh: Quan điểm, công cụ thực hiện và các lợi ích tiềm năng hướng tới xây dựng bền vững ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh*; ThS. Hồ Thị Kiều Oanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 24;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công trình xanh đã và đang có nhiều đóng góp lớn nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường - ba yêu cầu quan trọng trong mỗi dự án xây dựng. Đây cũng là xu hướng đang chiếm ưu thế trong ngành xây dựng trên toàn cầu, nhưng ở Viêt Nam hiện mới là giai đoạn bắt đầu. Phát triển xây dựng xanh tại Việt Nam vì vậy là một chủ đề đang dành được nhiều quan tâm bởi các doanh nghiệp và các nhà quản lý. Nhằm mục tiêu khuyến khích đầu tư vào xây dựng xanh, nghiên cứu này góp phần cung cấp kiến thức và những lợi ích của công trình xanh có thể mang lại thông qua nghiên cứu tổng quan về các quan điểm và khuynh hướng phát triển công trình xanh trên thế giới và một nghiên cứu điển hình tại Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu sẽ chứng minh cho sự phù hợp giữa lý thuyết và thực tế về lợi ích của công trình xanh và thúc đẩy các bên tham gia dự án chủ động hơn trong việc phát triển xây dựng xanh.
ABSTRACT
Green building has been exposing attractive contributions to the triple bottom line of every construction project. It is currently the imperative global trend due to its balance of economics, society, and environment. However, the green movement in Vietnam is still at the initial stage of its development. Derived from the growing concerns on the friendly environmental development, developing the green in the construction industry in Vietnam is still the gap for the construction industry. In order to reduce this gap,this research aims to fill up and to extend the knowledge of green building and its implementation to Vietnam context through reviewing the green building concepts, the global development, and then displaying its striking benefits through a practical case study in Vietnam. This research will pinpoint the benefits of green buildings in both theoretical and practical sides. Its outcome can be a reference for stakeholders to going to green in their project decisions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn