Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,300

 Giải pháp kiểm tra chính tả văn bản tiếng Ê Đê dựa vào mô hình cấu tạo âm tiết và kho ngữ vựng tiếng Ê Đê
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ,Phan Huy Khánh
Nơi đăng: Tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ VI, Công nghệ Thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực (Conference on Information Technology and its Applications-CITA), Đà Nẵng,; Số: 1;Từ->đến trang: 217-232;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn