Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,565

 Giải pháp sắp xếp mục từ trong kho dữ liệu từ vựng song ngữ Việt-Ê Đê
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia về Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7 (CITA2018); Số: 7;Từ->đến trang: 146-153;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình truy vấn dữ liệu trong kho dữ liệu từ vựng, công việc thực hiện sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo thứ tự ABC của mỗi ngôn ngữ là tiêu chí cần được quan tâm trong nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu từ vựng. Việc thực hiện sắp xếp một bảng dữ liệu tiếng Anh theo thứ tự ABC với mệnh đề Order by trong câu lệnh SQL là đơn giản. Bởi vì bảng mã ASCII và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều dùng với bảng chữ cái tiếng Anh. Tuy nhiên, với tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và tiếng Ê Đê nói riêng, việc thực hiện sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái vẫn chưa được hỗ trợ và chưa được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học. Do đó, khi viết một lập trình cơ sở dữ liệu cho tiếng Ê Đê gặp phải khó khăn trong việc trình bày một bảng dữ liệu sắp xếp theo thứ tự ABC. Để giải quyết vấn đề này cho tiếng Ê Đê trong kho dữ liệu từ vựng, bài báo đề xuất giải pháp sắp xếp mục từ Ê Đê trong kho dữ liệu từ vựng song ngữ Việt-Ê Đê, nhằm góp phần trong tra cứu, kiểm tra và quản lý dữ liệu, xây dựng các bảng biểu dữ liệu tiếng Ê Đê theo trật tự bảng chữ cái tiếng Ê Đê.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn