Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,622

 Xây dựng chương trình quản lý công việc mượn trả sách tại thư viện trường Cao đẳng Công nghệ
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Hoàng Thị Mỹ Lệ; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: 12345 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn