Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,213

 Xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán Sắp xếp và Tìm kiếm trong môn học Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Hoàng Thị Mỹ Lệ; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: 12345 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn