Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,274

 Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ tiếng Việt, ứng dụng xử lý tiếng Êđê
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Hoàng Thị Mỹ Lệ; Thành viên:  Phan Huy Khánh
Số: Đ2014-06-16 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn