Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ngành: Tin học
 2013 Sinh viên bậc Đại học ngành Tin học quản lý  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Toán Rời rạc
Ngành: Khoa học máy tính
 2007 Sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 chuyên ngành Tin học Quản Lý  Khoa Thống kê - Tin học, trường ĐH Kinh tế
[3]Tin học Đại cương
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Sinh viên năm thứ nhất khôi ngành kinh tế  Trường Đại Học Kinh Tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn