Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giải 3 Olympic tin học sinh viên toàn quốc. Năm: 1997.
[2] Chiến sĩ thi đua câp cơ sở. Số: 4754/QĐ-KT ngày 18/8/2014. Năm: 2014.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. Số: 672/QĐ-ĐHKT, ngày 17/7/2015. Năm: 2015.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016. Số: 700/QĐ-ĐHKT, ngày 18/7/2016. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN ngày 7/9/2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn