Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,404

 Nghiên cứu thực tiễn hình ảnh Thành phố Đà Nẵng
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Văn Huy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Phạm Thị Ngọc Ái, Nguyễn Anh Tuấn
Số: Đ2011-04-03 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn