Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,627

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp Nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Cao học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐH Kinh tế
[2]Nghiên cứu marketing, Quản trị học, Thương mại điện tử
Ngành: Khoa học quản lý
 1997 Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐH Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn