Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,236

 Tối ưu hoá thiết kế mạng nội bộ bằng quy hoạch tuyến tính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Minh, Huỳnh Ngọc Thọ
Nơi đăng: Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; Số: 2;Từ->đến trang: 53-57;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, mạng nội bộ ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và các tổ chức vì những lợi ích thiết thực mà nó đem lại cho quản lý. Một hệ thống mạng tối ưu cho doanh nghiệp đòi hỏi không chỉ tối ưu về mặt kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự tối ưu về chi phí lăp đặt. Trong khi các nghiên cứu trong quá khứ tập trung vào yếu tố kỹ thuật của thiết kế mạng, bài báo này trình bày quá trình tối ưu hoá về chi phí một thiết kế mạng nội bộ bằng quy hoạch tuyến tính.
ABSTRACT
Nowadays, the LAN is more and more used in business and organization because of the advantages that it provides the management. A optimal network design not only requires the technical detail but also need a optimal deployment cost. While recent studies address to the technical optimization, this paper presents the way to use linear programming to optimize the LAN topological design in the aspect of the deployment cost.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn