Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,172

[1] Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012, của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Số: 979/TƯ-ĐTN. Năm: 2013.
[2] Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" giai đoạn 2007 - 2012, của Công đoàn giáo dục Việt Nam. Số: 136/QĐKT. Năm: 2013.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn