Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,958,069

 Quy hoạch phát triển hệ thống mạng máy tính tại trường CĐ Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Huỳnh Ngọc Thọ; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: 2012-07-03 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn