Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,592,616

[1] Bằng khen Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Năm: 2010.
[2] Giải ba cầu lông nội dung đôi nữ lứa tuổi 30-35. Năm: 2019.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021. Số: 364/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn