Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,783

 Ảnh hưởng của nền đất đến kết cấu công trình xây dựng chịu tải trọng động đất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Chí PhátThS. Nguyễn Phú Hoàng
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng 108/2016; Số: 11;Từ->đến trang: 137-142;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Động đất là hiện tượng dao động rất mạnh của nền đất gây ra chuyển động ở phần móng công trình xây dựng. Do đó yếu tố nền đất và các thông số cơ học của đất nền bên dưới công trình có ảnh hưởng rất lớn đến ứng xử của kết cấu công trình xây dựng khi chịu tải trọng động đất. Bài báo nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ ảnh hưởng của nền đất đến ứng xử kết cấu công trình bê tông cốt thép, giải pháp móng cọc chịu tải trọng động động đất. Ảnh hưởng của nền đất được đề cập đến trong bài báo là sự ảnh hưởng của đất nền đến phổ phản ứng gia tốc đàn hồi và ảnh hưởng của đất nền đến mô hình tính toán kết cấu khi xét đến sự tương tác của nền đất đối với phần móng công trình.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn