Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,110,647

[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả sử dụng bể chứa nước ở tầng mái để kháng chấn cho công trình chung cư tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Lê Chí Phát. Mã số: T2017-06-70. Năm: 2017. (Jul 3 2017 6:24PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng các đặc trưng gia tốc nền đất của động đất đến kết cấu công trình xây dựng.. Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Phát. Thành viên: ThS. Trương Hoàng Lộc; KS. Phan Thanh Ngọc. Mã số: T2016-06-41. Năm: 2016. (Nov 16 2016 11:39AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng nhiệt độ đến kết cấu công trình Bê tông cốt thép.. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phú Hoàng. Thành viên: ThS. Lê Chí Phát; KS. Phan Thanh Ngọc. Mã số: T2016-06-40. Năm: 2016. (Nov 16 2016 11:41AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của đất nền đến các công trình xây dựng chịu tải trọng động đất tại TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS.Lê Chí Phát. Thành viên: KS Trương Hoàng Lộc. Mã số: T2014-06-53. Năm: 2014. (Jun 18 2015 4:18PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu lựa chọn tầng cứng hợp lý cho nhà cao tầng. Chủ nhiệm: KS Nguyễn Thanh Bình. Mã số: T2014-06-56. Năm: 2014. (Jun 27 2015 2:43PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các giải pháp cách chấn cho các công trình Xây dựng dân dụng tại TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KS.Võ Duy Hải. Mã số: T2013-06-34. Năm: 2013. (Jun 18 2015 4:17PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu kết nối dữ liệu từ Autocad để thiết lập sơ đồ hình học cho phần mềm tính toán kết cấu Etabs v.9.04. Chủ nhiệm: KS.Lê Chí Phát. Mã số: T2011-06-03. Năm: 2011. (Jun 10 2013 10:20AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý cho kết cấu sàn nhà cao tầng ở Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS Huỳnh Minh Sơn - KS.Lê Chí Phát. Mã số: T2010-06-08. Năm: 2010. (Jun 10 2013 10:09AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn