Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,630

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu Bê tông cốt thép 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Cử nhân xây dựng  Trường CĐCN - ĐHĐN
[2]Thiết kế kết cấu trên máy tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Cử nhân xây dựng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường CĐCN - ĐHĐN
[3]Kết cấu Bê tông cốt thép 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cử nhân Xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường CĐCN - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn