Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,236

 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý cho kết cấu sàn nhà cao tầng ở Thành phố Đà Nẵng

Chủ nhiệm:  TS Huỳnh Minh Sơn - KS.Lê Chí Phát; Thành viên:  
Số: T2010-06-08 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Nghiên cứu cơ sở khoa học về các giải pháp kết cấu sàn ứng dụng trong công trình nhà cao tầng
Khảo sát thực tế các công trình nhà cao tầng ở Thành phố Đà Nẵng
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kết cấu sàn cho công trình nhà cao tầng: Sàn liên hợp thép bê tông; Sàn buble desk; Sàn phẳng BTCT ứng lực trước trên cơ sở các tiêu chí kinh tế kỹ thuật.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn