Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,393

 Một phương pháp mô phỏng ứng xử của kết cấu sử dụng mô hình Response surface Meta-model
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Khánh Toàn
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 01(86).2015;Từ->đến trang: 78-83;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn