Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Thị Hoài
Đề tài: Phân tích ứng xử của tường chắn đất và hệ kết cấu đỡ trong giai đoạn thi công hố đào sâu bằng phần mềm Plaxis 2D và 3D Foundation

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Nguyễn Ánh Dương
Đề tài: Nghiên cứu cường độ của bê tông sử dụng cát đụn ven biển Đà Nẵng thay thế một phần cát sông trong thành phần cấp phối

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Trịnh Văn Đức
Đề tài: Nghiên cứu so sánh khả năng ứng dụng cọc bê tông li tâm ứng suất trước và cọc bê tông cốt thép thông thường cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Nguyễn Duy Phương
Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng xi măng hợp lý trong thành  phần cấp phối sản xuất gạch không nung từ bột đá và xỉ than lò hơi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[5]Phạm Tuấn Khải
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cát ven biển Vạn Ninh - Khánh Hòa để sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Tô Văn Lễ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ cốt liệu nhỏ tái chế từ phế thải xây dựng trong thành phần cấp phối đến sự phát triển cường độ của gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Bùi Quốc Dung
Đề tài: Nghiên cứu tận dụng nguồn xỉ sắt làm thành phần cấp phối cho sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[8]Lê Trọng Anh
Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác đổ bê tông tại chỗ nhà nhiều tầng sử dụng phương án thi công ván khuôn cột, dầm, sàn đồng thời

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Phù Minh Thương
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất biện pháp thi công hợp lý công trình ngầm ven biển thành phố Nha Trang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[10]Lê Thành Đức
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cát đồi Vạn Ninh – Khánh Hòa để thay thế một phần cát sông trong chế tạo bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[11]Lê Phong Nhã
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng vỏ trấu để sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[12]Trương Văn Yên
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng mụn dừa ở tỉnh Bến Tre để sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[13]Trần Duy Cảnh
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cốt liệu nhỏ tái chế từ phế thải xây dựng để sản xuất gạch xi măng không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[14]Nguyễn Việt Cường
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng mùn cưa làm thành phần cấp phối để sản xuất gạch xi măng không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[15]Đoàn Công Chánh
Đề tài: Nghiên cứu tận dụng xỉ than và tro bay tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh để sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[16]Nguyễn Hữu Hậu
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vữa liên kết cường độ cao - đóng rắn nhanh ứng dụng trong thi công kết cấu bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[17]Lưu Hoàng Lân
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng ống thép nhồi bê tông làm cột tạm trong thi công tầng hầm công trình theo công nghệ Top-down

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[18]Nguyễn Quốc Kông
Đề tài: Nghiên cứu tận dụng nguồn xỉ than tại Quảng Nam làm thành phần cấp phối cho sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[19]Phùng Hết
Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật phương án tường chắn đất có cốt lưới địa kỹ thuật và tường chắn đất bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[20]Lê Trung Hưng
Đề tài: Lựa chọn thông số hợp lý của cọc Hyper Mega phù hợp với địa chất thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[21]Nguyễn Quốc Toàn
Đề tài: Ứng dụng mô hình xác suất Quadratic Response Surface để xác định mô đun đàn hồi của bê tông tường vây hố đào sâu dưới hình thức biến ngẫu nhiên từ số liệu đo đạc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[22]Lê Bá Khánh
Đề tài: Ứng dụng phần mềm Plaxis 3D kiểm soát biến dạng tường vây và đất xung quanh hố đào sâu

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2014

 2015

[23]Nguyễn Thanh Trúc
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp trùng tu di tích chùa Khmer tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[24]Bùi Huy Khôi
Đề tài: Đánh giá hiệu quả biện pháp tái chấn động khi thi công đổ bê tông cốt thép toàn khối

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[25]Võ Văn Lam
Đề tài: So sánh hiệu quả giữa sàn bê tông Bubble Deck và sàn đặc không dầm theo các tiêu chuẩn thiết kế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[26]Nguyễn Văn Hiếu
Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của sàn U-Boot Beton và sàn phẳng bê tông ứng lực trước vượt nhịp lớn theo tiêu chuẩn Châu Âu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[27]Nguyễn Thành Thảo
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp quản lí và phòng ngừa tai nạn lao động trong thi công các công trình cao tầng trên địa bàn thành phố Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[28]Nguyễn Văn Hưng
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lí sự cố tường vây trong quá trình thi công

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[29]Doãn Quang Khiêm
Đề tài: So sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật khi sử dụng cừ thép Larsen và cừ bê tông ứng lực trước trong thi công chắn giữ hố đào sâu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[30]Hồ Hải Nam
Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật sử dụng phương án cọc Hyper - Mega và cọc bê tông cốt thép đúc sẵn cho móng nhà nhiều tầng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[31]Nguyễn Nhật Thanh
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[32]Lê Hữu Hùng
Đề tài: Nghiên cứu tính toán neo ứng suất trước trong đất

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2014

[33]Phạm Anh Thiện
Đề tài: Nghiên cứu quản lý chất lượng thi công công tác bê tông cốt thép toàn khối bằng công nghệ ván khuôn leo

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2014

[34]Nguyễn Khoa Khang
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý tiến độ thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại khu kinh tế Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2014

[35]Hoàng Thành
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2014

[36]Nguyễn Đăng Ngọc Vũ
Đề tài: Tính toán hệ kết cấu chống đỡ tường vây trong thi công tầng hầm theo phương pháp hỗn hợp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[37]Đoàn Công Chính
Đề tài: Phân tích tác động của vữa bê tông lên ván khuôn theo một số tiêu chuẩn

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn