Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ xây dựng hiện đại
Ngành: Xây dựng
 2013 Cao học  Đại học Đà nẵng
[2]Kỹ thuật thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học, Cao đẳng  Đại học đà Nẵng
[3]Tổ chức thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học, cao đẳng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ thi công hiện đại
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học, cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[5]An toàn lao động trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học, Cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn