Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,241,237

 Đánh giá những thuộc tính không chắc chắn của đất đối với kết cấu phức tạp từ số liệu đo đạc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Schoefs F., Le K.T., Lanata F.
Nơi đăng: Durable Structures, from Construction to rehabilitation, Lisbon, Portugal – 31st
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ICDS 2012;Từ->đến trang: 21-30;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn