Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,138,216

 Mô hình "Surface response meta" xác định các thuộc tính ngẫu nhiên góc nội ma sát của đất đắp từ dữ liệu đo đạc: Ứng dụng đối với các kết cấu cảng

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: F. Schoefs, K.T. Le, F. Lanata
Nơi đăng: Computers and Geotechnics; Số: 53 (2013);Từ->đến trang: 122–132;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn