Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,230,201

 Sử dụng năng lượng mặt trời tăng nhanh quá trình đóng rắn của bê tông đổ tại chỗ
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Khánh Toàn; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: T04-15-71 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn