Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Yếu tố thiên nhiên trong ngôn ngữ Nhật Bản
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Kim Oanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 11;Từ->đến trang: 75~77;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngôn ngữ và văn hóa có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ngôn ngữ là phương tiện để chuyển tải văn hóa và văn hóa được thể hiện rõ nét trong ngôn ngữ. Trong tiếng Nhật, mối quan hệ này thể hiện thông qua những từ ngữ mang tính biểu cảm cao, hướng đến miêu tả chi tiết những chuyển biến của thiên nhiên cũng như tinh thần hòa hợp với thiên nhiên của văn hóa Nhật Bản. Bài viết này đưa ra một số minh chứng cụ thể về vai trò của thiên nhiên, như một bối cảnh văn hóa trong sự hình thành ngôn ngữ Nhật Bản.
ABSTRACT
There is a mutual relationship between language and culture. Language is considered as verbal expression of culture and culture is emerged in language. In Japanese language, this relationship is seen through its high level expressive vocabularies which aimed to describe the transformation of nature and the spritual harmony between human being and nature shown in Japanese culture. This article offers some specific evidence about the role of nature, as a cultural context of the Japanese language.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn