Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử văn hóa Nhật Bản
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Sinh viên năm 3 ngành Đông phương học  Khoa Quốc tế học
[2]Văn hóa bản địa miền Trung
Ngành: Văn hoá học
 2014 Sinh viên nước ngoài, ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam  Khoa Quốc tế học
[3]Lịch sử văn minh phương Đông
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Sinh viên năm 1 ngành Đông phương học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ
[4]Văn hóa Phương Đông
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Sinh viên năm 2 ngành Đông phương học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa Quốc tế học, Đại học Ngoại ngữ
[5]Nghe Tiếng Việt 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên ngành Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa Quốc tế học, Đại học Ngoại ngữ
[6]Nghe Tiếng Việt 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên năm 2, ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoai ngữ
[7]Nhập môn Đông Phương học
Ngành: Khoa học XHNV
 2013 Sinh viên năm 1 ngành Đông phương học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
[8]Phong tục lễ hội Việt Nam
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên năm 3- Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Quốc tế học- Trường Đại học Ngoại ngữ
[9]Lịch sử văn minh thế giới
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2011 Sinh viên năm 1- Ngành Quốc tế học- Khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học- Trường Đại học Ngoại Ngữ
[10]Tiếng Việt tổng hợp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên nước ngoài  Bộ môn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn