Lê Thị Kim Oanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,156,891

 
Mục này được 27432 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Kim Oanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/05/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đông Phương học; Tại: Đại học KHXH&NV TPHCM
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Châu Á học; Tại: Đại học KHXN&NV TPHCM
Dạy CN: Đông phương học, Quốc tế học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2005-2010: Giảng viên ngành Nhật Bản học, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM
2011-nay: Giảng viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
2015-nay: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Châu Á học, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng cho chương trình đào tạo ngành Đông phương học, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Oanh. Mã số: B2016-DDN05-05. Năm: 2018. (Apr 20 2018 10:50PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Bước đầu áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động cho môn học "Lịch sử văn minh thế giới" của Ngành Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Oanh. Mã số: T2013-05-18. Năm: 2013. (Jan 3 2014 10:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và giáo dục. Số: 23 (02). Trang: 120-125. Năm 2017. (Apr 20 2018 10:24PM)
[2]Bài báo: Bảo tồn giá trị văn hóa của Lễ hội Đình làng Hải Châu trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 100. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[3]Bài báo: Áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 104. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[4]Bài báo: Nhận thức và kỹ năng cần thiết của giảng viên đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong môi trường giảng dạy đa văn hóa thế kỷ XXI. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh- Bùi Nguyên Hãn. Tạp chí giáo dục. Số: 419. Trang: 59-61. Năm 2017. (Apr 20 2018 10:42PM)
[5]Bài báo: Sắc thái văn hóa Nhật Bản qua tiểu thuyết "Cố đô" của Yasunari Kawabata. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh- Bùi Nguyên Hãn. Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. Số: 11. Trang: 52-56. Năm 2017. (Apr 20 2018 10:47PM)
[6]Bài báo: Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động cho học phần " Nhập môn Đông phương học" trong chương trình đào tạo ngành Đông phương học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh.*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 30. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[7]Bài báo: Tìm hiểu công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của lễ hội Jidai ở Kyoto, Nhật Bản. Tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 06(91).2015. Trang: 128. Năm 2015.
(Sep 30 2015 3:40PM)
[8]Bài báo: Yếu tố thiên nhiên trong ngôn ngữ Nhật Bản. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 11. Trang: 75~77. Năm 2015.
(Jan 19 2016 1:21PM)
[9]Bài báo: Tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật dưới góc độ một sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Viện phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 34/2012. Trang: 23~28. Năm 2012.
(Dec 13 2012 9:38PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 13 2012 9:31PM)
[1]Nhật Bản - Một góc nhìn từ văn hóa lễ hội Chủ biên: Lê Thị Kim Oanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM. Năm 2011.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014-2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015-2016.
[3] Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Năm: 2015-2106.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016-2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử văn hóa Nhật Bản
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Sinh viên năm 3 ngành Đông phương học  Khoa Quốc tế học
[2]Văn hóa bản địa miền Trung
Ngành: Văn hoá học
 2014 Sinh viên nước ngoài, ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam  Khoa Quốc tế học
[3]Lịch sử văn minh phương Đông
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Sinh viên năm 1 ngành Đông phương học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ
[4]Văn hóa Phương Đông
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Sinh viên năm 2 ngành Đông phương học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa Quốc tế học, Đại học Ngoại ngữ
[5]Nghe Tiếng Việt 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên ngành Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa Quốc tế học, Đại học Ngoại ngữ
[6]Nghe Tiếng Việt 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên năm 2, ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoai ngữ
[7]Nhập môn Đông Phương học
Ngành: Khoa học XHNV
 2013 Sinh viên năm 1 ngành Đông phương học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
[8]Phong tục lễ hội Việt Nam
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên năm 3- Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Quốc tế học- Trường Đại học Ngoại ngữ
[9]Lịch sử văn minh thế giới
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2011 Sinh viên năm 1- Ngành Quốc tế học- Khoa Quốc tế học  Khoa Quốc tế học- Trường Đại học Ngoại Ngữ
[10]Tiếng Việt tổng hợp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên nước ngoài  Bộ môn Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
  
 Thông tin khác
  Bằng chứng nhận "Phương pháp giảng dạy Tiếng Nhật" do Japan Foundation cấp năm 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn