Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,959

 Bước đầu áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động cho môn học "Lịch sử văn minh thế giới" của Ngành Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Lê Thị Kim Oanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2013-05-18 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Trong những năm gần đây, có một thực tế đáng ngại là trước xu thế hội nhập quốc tế, xã hội cần có những cải cách về hành chính, chính trị, các môn học khoa học xã hội, trong đó có khoa học lịch sử, lại trở thành môn học thứ yếu, không được sự quan tâm và đầu tư của cả người dạy lẫn người học. Thực tế này dẫn đến tình trạng học sinh đánh mất đi khả năng hiểu biết sâu rộng những kiến thức lịch sử dân tộc và thế giới cũng như ứng dụng các kỹ năng tư duy trừu tượng và sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống. Điều này là một trở lực lớn cho quá trình đổi mới giáo dục đại học của Việt Nam.

Tại trường ĐHNN-ĐHDN, sinh viên ngành Quốc tế học, Khoa Quốc tế học sẽ được tiếp cận môn học “Lịch sử văn minh thế giới”, là một trong những môn học đầu tiên, nằm trong học kỳ I của chương trình đào tạo. Do đó, việc tiến hành môn học này theo phương pháp giảng dạy chủ động không chỉ giúp sinh viên đạt được mục tiêu của môn học mà còn giúp các em thay đổi tư duy về môn lịch sử xem môn học là một nền tảng kiến thức căn  bản trong suốt quá trình học tập tại nhà trường cũng như trở thành một vốn tri thức quan trọng sau khi tốt nghiệp và đi làm. Bên cạnh đó, trước nhu cầu ngày càng cao của xã hội đòi hỏi một sinh viên tốt nghiệp vừa phải có kiến thức chuyên môn vừa có kỹ năng làm việc cơ bản (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp tài liệu…) thì việc áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động là một việc làm cấp thiết không những tạo nền tảng cơ bản kiến thức và kỹ năng cho sinh viên trong suốt thời gian học tập trên ghế nhà trường mà còn giúp sinh viên có cơ hội thuần thục các kỹ năng nói trên vốn là những kỹ năng cần thiết sau khi ra trường. Với những lý do trên, nghiên cứu khoa học này mang tính cấp thiết và có giá trị thực tiễn cho sự phát triển về chất lượng đào tạo của Khoa Quốc tế học, Trường ĐHNN-ĐHDN

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn