Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,632

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]4. Khai thác và thí nghiệm cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2005 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]3. Chuyên đề cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 1989 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]2. Thiết kế cầu bê tông cốt thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]1. Cơ học kết cấu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1980 Sinh viên các hệ chính quy và Vừa làm vừa học.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn