Lê Minh Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,717

 
Mục này được 27948 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Minh Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  23/11/1968
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Điện hóa; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Hóa Lý Điện hóa; Tại: Trường Đại học Kỹ thuật Dresden
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2013
Dạy CN: Công nghệ Vật liệu
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Duc
Điện thoại: 0905858715; Mobile: 0905858715
Email: lmduc@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng dạy Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1992 – 1995);

Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (2007–2010).

Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (2010 – nay)


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, Ti. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường, Dương Thị Hồng Phấn. Mã số: Đ2015-02-116. Năm: 2016. (Apr 17 2016 8:36AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đào tạo và khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Phan Minh Đức, Nguyễn Đình Lâm, Võ Chí Chính, Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: Đ2013-02-90-BS. Năm: 2014. (Jul 5 2014 10:22AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite bằng phương pháp điện hóa”,. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hường. Mã số: Đ2012-02-28. Năm: 2013. (Jun 28 2015 10:10PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý hành chính tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Minh Tú. Thành viên: Lê Minh Đức, Nguyễn Năng Hùng Vân, Trần Diễm Thi, Lâm Thị Hồng Tâm. Mã số: B2010-ĐN. Năm: 2011. (May 15 2011 10:57AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biến tính lớp phủ hữu cơ ‘thông minh’ bằng vật liệu có kích thước nano và khả năng ứng dụng. Chủ nhiệm: Tham gia. Thành viên: Ths. Dương Thế Hy; Lâm Đại Tú; Nguyễn Thị Hường. Mã số: B2010-ĐN02-55. Năm: 2011. (Oct 23 2011 10:26AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: 'Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng của vật liệu nano composite trên cơ sở polymer dẫn điện - polypyrrole, polyaniline. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Thiên. Mã số: B2007-ĐN02-23. Năm: 2008. (Dec 31 2010 9:41AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Phương pháp đông tụ điện hoá trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: . Mã số: BK 2001. Năm: 2001. (Dec 31 2010 9:41AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá tốc độ ăn mòn của bêtông cốt thép trong môi trường nước biển. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Mã số: BK 10995. Năm: 1995. (Dec 31 2010 9:41AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: SYNTHESIS AND MECHNICAL PROPERTIES OF (3-AMINOPROPYL TRIETHOXYSILANE) GRAFTED TiO2 – EPOXY NANOCOMPOSITES. Tác giả: Duong Thi Hong Phan, Le Minh Duc, Dao Hung Cuong. Tạp chí Hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 272-277. Năm 2017. (Jan 6 2018 11:09PM)
[2]Bài báo: BIẾN TÍNH ỐNG TiO2 BẰNG HỢP CHẤT SILANE HỮU CƠ NHẰM CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA MÀNG EPOXY. Tác giả: Dương Thị Hồng Phấn, Lê Minh Đức, Đào Hùng Cường. Tạp chí Hóa học. Số: 55 (5B3,4). Trang: 405-410. Năm 2017. (Jan 6 2018 10:57PM)
[3]Bài báo: Nâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ bẳng lớp biến tính chứa Zr, Ti. Tác giả: PGS.TS. Lê Minh Đức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 29. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu lớp thụ động ức chế ăn mòn đa kim loại Mo/Zr/Ti trên nền thép. Tác giả: ThS. Dương Thị Hồng Phấn*; PGS.TS. Lê Minh Đức; GS.TS. Đào Hùng Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 67. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[5]Bài báo: Surface modification of TiO2 nanotubes by grafting with APTS coupling agents. Tác giả: Hong Phan Duong, Minh Duc Le, HungCuong Dao and Chia-YunChen. Mater. Res. Express. Số: 4. Trang: 105043. Năm 2017. (Jan 22 2018 2:54PM)
[6]Bài báo: Chế tạo màng polypyrrole ứng dụng làm cảm biến pH. Tác giả: PGS.TS. Lê Minh Đức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 34. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu tính oxi hóa khử của màng polypyrrole pha tạp bởi anion TiF62- bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa. Tác giả: Lê Minh Đức*; Nguyễn Thị Hườngwalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 25-29. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[8]Bài báo: Tính chất và khả năng bảo vệ kim loại của màng polypyrrole pha tạp bằng anion hexafluorotitanate TIF62-. Tác giả: Lê Minh Đức*; Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 16. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[9]Bài báo: Polianiline/carbon nanotube composite film:fabrication, characterisation and application for corrosion protection. Tác giả: Le Minh Duc, Nguyen Thi Huong. Tạp chí KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 53 (1A). Trang: 216-222. Năm 2015. (Apr 17 2016 8:30AM)
[10]Bài báo: Improve the corrosion resisitance of organic coating with conversion layer containing Ti, Mo. Tác giả: Le Minh Duc, Nguyen Thi Huong, Duong Thi Hong Phan, Vu Quoc Trung, Dao Hung Cuong. Tạp chi KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 53-Số 4A. Trang: 80-86. Năm 2015. (Apr 17 2016 8:32AM)
[11]Bài báo: Khảo sát sự thay đổi khối lượng màng polypyrrole trong quá trình oxi hóa khử bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa. Tác giả: TS. Lê Minh Đức*; ThS. Nguyễn Thị Hường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 20. Năm 2014.
(Jun 11 2014 8:26AM)
[12]Bài báo: Khảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép của màng phủ polypyrrole tổng hợp trong môi trường axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa. Tác giả: Hà Mạnh Hùng, Phan Thị Bích Ngọc, Lê Minh Đức, Đoàn Thị Yến Oanh,Trần Vĩnh Diệu, Đường Khánh Linh, Vũ Quốc Trung. Tạp chí Hóa học. Số: T. 52, số 6. Trang: xxx. Năm 2014. (Jun 28 2015 9:53PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của màng kép polypyrrole. Tác giả: Hà Mạnh Hùng, Phạm Thị Phương, Lê Minh Đức, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Vũ Quốc Trung,
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học,
marriage affairs open i want an affair
. Số: 52(6B). Trang: 42-45. Năm 2014.
(Jun 28 2015 9:56PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu tính chất oxi hóa khử của màng polypyrrole được pha tạp bởi anion hexafluorotitanate TiF62-. Tác giả: TS. Lê Minh Đức*; ThS. Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 141. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[15]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ POLYPYRROLE TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT XITRIC TRÊN THÉP CT3 . Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Trương Thị Nga1, Lê Minh Đức3, Trần Vĩnh Diệu4, Vũ Quốc Trung1
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học. Số: T. 51(2AB). Trang: 277-281. Năm 2013. (Jun 23 2013 10:32PM)
[16]Bài báo: CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANOCOMPOZIT CLAY-EPOXY . Tác giả: Lê Minh Đức1*, Mai Thị Phương Chi2, Vũ Quốc Trung3 . Tạp chí Hóa học. Số: 51(1). Trang: 66-70. Năm 2013. (Jun 23 2013 10:24PM)
[17]Bài báo: CHẾ TẠO NANOCOMPOSITE TIO2/POLYANILINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG . Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Trang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 5(66). Trang: 13-17. Năm 2013.
(Jun 23 2013 10:21PM)
[18]Bài báo: Chế tạo và khả năng tự bảo vệ ăn mòn kim loại của màng nanocopozit TiO2/polyaniline . Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung . Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. Số: Tập 51, số 3A. Trang: 50-55. Năm 2013. (Jul 5 2014 10:36AM)
[19]Bài báo: Study on photocatalysis of TiO2 nanotubes prepared by methanol-thermal synthesis at low temperature, . Tác giả: CHAU THANH NAM, WEIN-DUO YANG and LE MINH DUC . Bull. Mater. Sci. Số: Vol. 36, No. 5. Trang: 779–788. Năm 2013. (Jul 5 2014 10:31AM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu khả năng trao đổi anion pha tạp của màng polypyrrole. Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, , số
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: tập 58. Trang: 50-55. Năm 2013.
(Jul 5 2014 10:34AM)
[21]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN THÉP CT3 CỦA POLYPYRROL TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN . Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Đỗ Thị Minh Phượng1, Lê Minh Đức3, Trần Vĩnh Diệu4, Vũ Quốc Trung1
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Đại học Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 13-17. Năm 2013. (Jun 23 2013 10:28PM)
[22]Bài báo: CHẾ TẠO VÀ KHẢ NĂNG TỰ BẢO VỆ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MÀNG NANOCOMPOSITE TiO2/POLYANILINE. Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN. Số: 51-số 3A. Trang: 180-188. Năm 2013. (Jan 25 2014 6:13PM)
[23]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ CỦA POLYPYRROL TỔNG HỢP TRÊN THÉP CT3. Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Nguyễn Văn Thắng1,3, Lê Minh Đức4, Trần Vĩnh Diệu5, Vũ Quốc Trung1. Tạp chí Hóa học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: T. 50(6A). Trang: 129-133. Năm 2012.
(Jun 23 2013 10:33PM)
[24]Bài báo: Tổng hợp điện hóa màng polyaniline/oxalate/molybdate trên nền thép thường và khả năng chống ăn mòn của màng’ . Tác giả: Lê Minh Đức, Lê Thị Thùy Ngân. Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 12 (61). Trang: 38-42. Năm 2012.
(Jun 23 2013 10:44PM)
[25]Bài báo: Double corrosion protection mechanism of molybdate-doped olypyrrole/montmorillonite nanocomposites . Tác giả: Vu Quoc Trung, Pham Van Hoan, Duong Quang Phung, Le Minh Duc & Le Thi Thu Hang,’. Journal of Experimental Nanoscience. Số: iFirst. Trang: 1–11. Năm 2012. (Jun 23 2013 10:47PM)
[26]Bài báo: Khả năng bảo vệ ăn mòn của màng polypyrrole trên nền kẽm. Tác giả: Lê Minh Đức. Tạp chí Hóa học. Số: 48(5A). Trang: 36-38. Năm 2010. (May 14 2011 5:44PM)
[27]Bài báo: POLYPYRROLE NANOCOMPOSITE APPLICATION FOR CORROSION PROTECTION OF METAL. Tác giả: Le Minh Duc, Vu Quoc Trung . Tạp chí Hóa học. Số: 47(2A). Trang: 408-413. Năm 2009. (May 14 2011 5:54PM)
[28]Bài báo: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĂN MÒN Ở BỀ MẶT TIẾP XÚC KIM LOẠI - MÀNG POLYMER DẪN ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SCANNING KELVIN PROBE (SKP) . Tác giả: Lê Minh Đức. Tạp chí Hóa học. Số: 47(5A). Trang: 81-84. Năm 2009. (May 14 2011 5:57PM)
[29]Bài báo: SYTHESIS OF CORE-SHELL NANO COMCOPOSITE BASED ON CONDUCTING POLYMER - POLYPYRROLE. Tác giả: Lê Minh Đức. Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 17-21. Năm 2008. (May 14 2011 6:08PM)
[30]Bài báo: USING QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE TO IN-SITU STUDY THE KINECTICS OF ELECTROPHORETIC DEPOSITION OF POLYMETHYLTHIOPHENE/TiO2 NANOCOMPOSITES. Tác giả: VU QUOC TRUNG,PHAM VAN HOAN, LE MINH DUC. Tạp chí phân tích Hóa, Lý, Sinh. Số: 12. Trang: 77-81. Năm 2007. (May 14 2011 5:50PM)
[31]Tham luận: Nghiên cứu sự di chuyển các anion ức chế ăn mòn trong màng polypyrrole bằng phương pháp Scanning Kelvin Probe. Tác giả: Lê Minh Đức. Hội nghị ăn mòn và bảo vệ và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế, lần thứ 2, tháng 4/2007, Đà Nẵng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2007.
(Dec 31 2010 9:41AM)
[32]Tham luận: Khảo sát sự di chuyển của anion đối pha tạp trong màng Ppy bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hoá’,. Tác giả: Lê Minh Đức. Hội nghi toàn quốc - Điện hoá và ứng dụng, Hà nội, 11/2006.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2006.
(Dec 31 2010 9:41AM)
[33]Bài báo: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp đông tụ điện’. Tác giả: N. N. Lân, N. T. Thuyết, L.M. Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ, các trường Kỹ thuật. Số: 46+47. Trang: 202-205. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:41AM)
[34]Tham luận: Một vài đinh hướng ứng dụng công nghệ điện hoá trong xử lý nước thải. Tác giả: Lê Minh Đức. Hội nghị Điện hoá và ứng dụng, 11/2001 Hà nội. Năm 2001. (Dec 31 2010 9:41AM)
[35]Bài báo: Sản xuất sạch hơn, một hướng tiếp cận mới trong công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường. Tác giả: Lê Minh Đức. Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 20. Năm 2000.
(Dec 31 2010 9:41AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu mạ hợp kim Cu-Zn trong dung dịch cyanua ở nhiệt độ thường. Tác giả: Lê Minh Đức. Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 15. Năm 1996. (Dec 31 2010 9:41AM)
[37]Tham luận: Ứng dụng cực phổ xung vi phân, kỹ thuật stripping trong phân tích nước. Tác giả: Lê Minh Đức. Thông tin KH, ĐH Bách Khoa,2/1995. Năm 1995. (Dec 31 2010 9:41AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Surface modification of TiO2 nanotubes by graftingwith APTS coupling agents. Authors: Hong Phan Duong, Minh Duc Le, Hung Cuong Dao and Chia-Yun Chen. Materials Research Express. No: 4 105043. Pages: 1-8. Year 2017. (Jan 6 2018 10:52PM)
[2]Article: Surface modification of TiO2 nanotubes by grafting with APTS coupling agents. Authors: Hong Phan Duong , Minh Duc Le , HungCuong Dao and Chia-YunChen. Mater. Res. Express. No: 4. Pages: 105-403. Year 2017. (Jan 22 2018 2:49PM)
[3]Article: Morphology, structure and adsorption of titanate nanotubes prepared using a solvothermal method . Authors: Chau Thanh Nam, John L. Falconer, Le Minh Duc, Wein-Duo Yang
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Materials Research Bulletin. No: 51 (2014). Pages: 49–55. Year 2014. (Jul 5 2014 10:29AM)
[4]Article: Morphology, structure and adsorption of titanate nanotubes prepared using a solvothermal method. Authors: Chau Thanh Nam; John L. Falconer; Le Minh Duc; Wein-Duo Yang
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Materials Research Bulletin. No: 51. Pages: 49–55. Year 2014. (Jan 25 2014 6:07PM)
[5]Article: Molybdate Doped Polypyrrole: Preparation, Properties and Application. Authors: Ha Manh Hung, Le Minh Duc, Tran Vinh Dieu and Vu Quoc Trung
marriage affairs open i want an affair
. Journal of Materials Science and Engineering A. No: 3 (5). Pages: 321-328. Year 2013. (Jan 25 2014 6:51PM)
[6]Article: Molybdate Doped Polypyrrole: Preparation, Properties and Application . Authors: Ha Manh Hung, Le Minh Duc, Tran Vinh Dieu and Vu Quoc Trung ,. Journal of Materials Science and Engineering. No: A 3 (5) (2013). Pages: 321-328. Year 2013. (Jul 5 2014 10:27AM)
[7]Article: Solvothermal Synthesis of TiO2 Photocatalysts in Ketone Solvents with Low Boiling Points. Authors: Chau Thanh Nam,1 Wein-Duo Yang,1,2 and LeMinh Duc3. Journal of Nanomaterials
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Volume 2013, Article ID 627385. Pages: 11. Year 2013.
(Jun 23 2013 10:19PM)
[8]Article: In situ investigation of corrosion localised at the buried interface between metaland conducting polymer based composite coatings. Authors: M. Rohwerder , Le Minh Duc, A. Michalik. Electrochimica Acta 54
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 6075–6081. Year 2009.
(May 14 2011 5:15PM)
[9]Article: The Role of ion and solvent transport during the redox process of conducting polymers. Authors: W. Plieth, A. Bund, U. Rammelt, S. Neudeck, L.M.Duc. Electrochimica Acta. No: 51. Pages: 2366–2372. Year 2006. (Dec 31 2010 9:41AM)
[10]Article: Release mechanism of electrodeposited polypyrrole doped with corrosion inhibitor anions. Authors: Grazyna Paliwoda-Porebska, Michael Rohwerder, Martin Stratmann Ursula Rammelt, Le Minh Duc, Waldfried Plieth. Journal of Solid State of Electrochemistry. No: 10. Pages: 730–736. Year 2006. (Dec 31 2010 9:41AM)
[11]Article: Influence of self-assembling adhesion promoter on the properties of the epoxy/aluminium interphase. Authors: L.H. Phung, H.Kleinert, U. Fuesel, L. M. Duc, U. Rammelt, W. Plieth. International Journal of Adhesion and Adhesives. No: 25. Pages: 239 - 245. Year 2005. (Dec 31 2010 9:41AM)
[12]Article: Improvement of protection performance of polypyrrole by dopant anions. Authors: U. Rammelt, L. M. Duc, W. Plieth
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Applied Electrochemistry
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 35. Pages: 1225-1230. Year 2005.
(Dec 31 2010 9:41AM)
[13]Presentations: Corrosion protection of mild steel by polypyrrole with inhibitor anion molybdate. Authors: L. M. Duc, U. Rammelt, W. Plieth
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. 4th Baltic Conference on Electrochemistry’, March 2005, Greifswald, Germany. (Poster). Year 2005. (Dec 31 2010 9:41AM)
[14]Presentations: Corrosion protection by conducting polymers What do we really know?. Authors: W.Plieth, U. Rammelt, P.T. Nguyen, L. M. Duc. 4th Kurt Schwabe Corrosion Symposium’, Jun 2004, Helsinki, Finland. Year 2004. (Dec 31 2010 9:41AM)
[15]Presentations: The role of anions in the corrosion protection of intrinsically conductingpolymers (ICP). Authors: U. Rammelt, L. M. Duc, W. Plieth
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. ‘EURO CORR 2003’, September 2003, Budapest, Hungary. (Poster). Year 2003. (Dec 31 2010 9:41AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 25 2014 5:57PM)
[1]MATERIALS SCIENCE - ADVANCED TOPICS Chủ biên: Yitzhak Mastai. Nơi XB: Copyright © 2013 InTech. Năm 2013.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Dương Thị Hồng Phấn
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao khả năng chống ăn mòn của màng epoxy biến tính trên nền kim loại biến tính
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

 2015

 2018

[2]Hồ Thị Thu Hiền
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng trong nước bằng vật liệu polyaniline

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[3]Châu Thanh Nam
Đề tài: Tổng hợp và ứng dụng trong xử lý nước thải của vật liệu ống nano TiO2
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan

 2010

 2013

[4]Lê Thị Thùy Ngân
Đề tài: Tổng hợp màng polyaniline và ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ trên nền thép thường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[5]Đinh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ-tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[6]Mai Thị Phương Chi
Đề tài: Tổng hợp, đặc trưng tính chất của vật liệu nanocomposite Epoxy/clay và khả năng ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ kim loại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

  
 Khen thưởng
[1] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ CÁC NĂM 2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, 2013. Năm: 2006-2013.
[2] BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO 2009. Số: 884/QD-LTD. Năm: 2009.
[3] CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ 2009-2011. Năm: 2012.
[4] BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 2009-2011. Năm: 2012.
[5] BĂNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ Điện hóa và Ăn mòn bảo vệ kim loại
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Sau đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Polymer dẫn điện
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Sau đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Phụ gia polymer
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[4]Vật liệu nano trong Công nghệ Polymer
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Đại học  Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Mô hình và các thiết bị phản ứng trong CN hóa học
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Sau đại học  Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[6]General Chemistry
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Đại học  Chương trình tiên tiến, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[7]Cơ sở Lý thuyết hóa học
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2005 Đại học  Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[8]Kỹ thuật, thiết bị phản ứng
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn