Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,419

 Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF2 và tổng hợp CuTCNQF2
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Lê Tự Hải, Vũ Thị Duyên
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 6B-52;Từ->đến trang: 220-224;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn