Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,738,229

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Dung
Đề tài: Nghiên cứu sinh tổng hợp nano đồng từ dung dịch CuSO4 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá bàng và ứng dụng làm chất kháng khuẩn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[2]Võ Thị Tiếp
Đề tài: Nghiên cứu sinh  tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng dịch chiết nước lá chè xanh và khả năng kháng khuẩn của nano Ag  trên vật liệu cacbon hoạt tính

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[3]Đoàn Văn Dương
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến phản ứng tổng hợp keo tanin – glyoxal từ nguồn tanin vỏ keo lá tràm và thử ứng dụng của keo sản phẩm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[4]Võ Thanh Hùng
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước củ nghệ Lào và ứng dụng làm chất kháng khuẩn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[5]Tăng Trung Kiên
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp nano Cu từ dung dịch CuSO4 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá Sả và ứng dụng làm chất kháng khuẩn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[6]Nguyễn Thị Thu Hương
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá trầu và ứng dụng chế tạo tấm vải cotton-nano bạc  kháng khuẩn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2013

[7]Phan Tiến Nhuận
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá nha đam và ứng dụng làm chất kháng khuẩn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2013

 2013

[8]Huỳnh Thị Mỹ Linh
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá Bàng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[9]Phan Thị Thanh Truyền
Đề tài: Nghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[10]Nguyễn Thị Tú Trâm
Đề tài:

Nghiên cứu biến tính rơm và ứng dụng hấp phụ ion Cu2+, Zn2+ trong nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[11]Lương Thị Tú Uyên
Đề tài: Nghiên cứu sinh tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá sả và ứng dụng làm chất kháng khuẩn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[12]Khensouliyakham phonesadet
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của hạt quả lêkima  ở tỉnh Savanakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[13]Lê Thị Tuyết Ngân
Đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần hoá học có trong một số dịch chiết của hạt quả bơ ở Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[14]Nguyễn Thị Ngọc Anh
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp keo tanin của vỏ keo tai tượng với formaldehyde và ứng dụng tạo tấm MDF với bột gỗ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[15]Thái Thị MInh Nhật
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp amit từ axit béo và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[16]Phạm Hương Uyên
Đề tài: Nghiên cứu chuyển hóa cellulose từ vỏ quả sầu riêng thành cacboxy methyl cellulose

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[17]Trần Văn Đức
Đề tài: Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng Cu2+, Zn2+ trong nước bằng vật liệu SiO2 tách từ vỏ trấu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[18]Nguyễn Thị Ngọc Linh
Đề tài: Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn kim loại của dịch chiết và tinh dầu vỏ bưởi ở Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[19]Nguyễn Thị Mỹ Dung
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và ứng dụng dịch chiết vỏ cam, quýt ở Quảng Nam làm chất ức chế ăn mòn kim loại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[20]Phan Thanh Giàu
Đề tài: Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu tre

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[21]Trần Văn Hùng
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ sắn và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[22]Phạm Thị Thùy Trang
Đề tài: Nghiên cứu bán tổng hợp cacboxymetyl xenlulo hòa tan từ xenlulo thân tre và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[23]Nguyễn Quý Sửu
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp màng PbO2 trên nền thép không rỉ bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng làm điện cực anot trơ trong xử lý thuốc nhuộm hữu cơ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[24]Hoàng Kim Thành
Đề tài: Nghiên cứu biếnd tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[25]Trịnh Thị Hoàn
Đề tài: Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chitin/chitosan tan trong nước được tách từ vỏ tôm và tăm mực

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[26]Đào Phương Mai
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách Carragenan từ rong sụn và ứng dụng của nó

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[27]Phùng Văn Bé
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[28]Nguyễn Thị Kiều Oanh
Đề tài: Nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn kim loại của axit amin được chiết tách từ hạt và bã đậu nành

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[29]Châu Thị Diễm
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ cây keo lai và thử nghiệm ảnh hưởng đến chất lượng da

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[30]Nguyễn Văn Bỉnh
Đề tài: Nghiên cứu tách silic đioxit từ vỏ trấu và ứng dụng làm chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[31]Ngô Thị Quỳnh Anh
Đề tài: Nghiên cứu biến tính sơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hâp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[32]Đặng văn Phi
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng vỏ chuối để hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[33]Nguyễn Hải Linh
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ cây Đước ở Nhơn Hội và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion Cu2+ và Cd2+ trong nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[34]Nguyễn Văn Thanh
Đề tài: Nghiên cứu biến tính sơ dừa Tam quan ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số chất hữu cơ trong nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[35]Ngô Thị Thùy Dương
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách tanin từ quả điều và ứng dụng làm chất ức chế chống ăn mòn kim loại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[36]Vi Thị Hồng Giang
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol formaldehyde từ nguồn polyphenol chiết tách từ vỏ keo lá tràm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[37]Dư Thị Ánh Liên
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ thông và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[38]Đỗ Trần Uyển Như
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách alginat từ rong mơ biển Liên Chiểu Đà Nẵng và ứng dụng của nó

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2010

[39]Mai Thị Dung
Đề tài: Nghiên cứu lý thuyết tương tác obitan trong phản ứng hữu cơ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[40]Phạm Quỳnh Loan
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ cây đước và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[41]Dương Thị Cẩm
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách tanin từ lá chè xanh và ứng dụng của nó

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2009

[42]Đặng Xuân Dự
Đề tài: Nghiên cứu quá trình oxi hóa điện hóa một số ancol thành axit tương ứng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2009

 2009

[43]Hoàng Thị Trân Anh
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và ứng dụng polyphenol từ vỏ cây keo lá tràm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[44]Lưu Vũ Diễm Hằng
Đề tài: Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của tanin được chiết tách từ cây keo lá tràm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 2009

 2009

[45]Phan Văn Thường
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp polyanilin bằng phương pháp oxi hóa điện hóa anilin trên điện cực nhôm và ứng dụng trong chống ăn mòn kim loại

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[46]Nguyễn Đăng Đàn
Đề tài: Nghiên cứu quá tgrình xử lý phenol trong nước bằng phương pháp oxi hóa điện hóa trên điện cực trơ PbO2

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2005

 2007

[47]Trần Văn Thắm
Đề tài: Nghiên cứu quá trình tách ion Cu2+, Zn2+, Pb2+, Cd2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2004

 2006

[48]Nguyễn Thị Kim Tiến
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp màng polyme dẫn điện polyanilin và ứng dụng của nó

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2003

 2005

[49]Trương Công Đức
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp màng PbO2 trên nền graphit

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2003

 2005

[50]Lê Thanh Hải
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp màng polypyrol và ứng dụng của nó

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2002

 2004

[51]Chu Văn Tài
Đề tài: Nghiên cứu điều chế chitosan từ chitin vỏ ghẹ và ứng dụng làm phụ gia mạ kẽm điện hóa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn