Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,738,343

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình chương trình dạy học môn Điện hóa phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh ở Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Tự Hải. Mã số: DD2013-03-49-BS. Năm: 2014. (Jun 14 2015 11:20PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tách SiO2 từ vỏ trấu và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng trong nước. Chủ nhiệm: Lê Tự Hải. Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh, Ngô Mỹ Bình, Mai Văn Bảy. Mã số: DD2012-03-20. Năm: 2012. (Jun 14 2015 11:11PM)
[3] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol formaldehyde từ nguồn nguyên liệu polyphenol được chiết tách từ vỏ thông và keo lá tràm ở Quảng Nam - Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Lê Tự Hải. Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Nguyên. Mã số: B2010-Đ N03-54TĐ. Năm: 2012. (Jan 14 2011 10:03AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chiết tách hợp chất polyphenol từ cây chè, cây đước và ứng dụng làm chất ức chế thân thiện môi trường trong chống ăn mòn kim loại. Chủ nhiệm: Lê Tự Hải. Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Thị Kiều Oanh, Nguyễn Trần Nguyên. Mã số: B2009-ĐN03-42. Năm: 2010. (Jun 29 2011 9:32AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp màng PbO2 trên nền graphit bằng phương pháp oxi hóa anôt ion Pb2+ từ dung dịch Pb(NO3)2 và ứng dụng làm điện cực trơ cho quá trình xử lý phenol trong nước.. Chủ nhiệm: Lê Tự Hải. Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Thị Kiều Oanh. Mã số: B2008 ĐN-03-16. Năm: 2009. (Jan 14 2011 10:01AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp màng polyme dẫn điện bằng phương pháp oxi hóa anôt một số hợp chất hữu cơ dị vòng. . Chủ nhiệm: Lê Tự Hải. Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Thị Kiều Oanh. Mã số: B2006-ĐN03-12. Năm: 2007. (Jan 14 2011 9:56AM)
[7] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu quá trình tách một số ion kim loại nặng trong nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải. Chủ nhiệm: Lê Tự Hải. Mã số: N2006-ĐN. Năm: 2006. (Jan 14 2011 9:58AM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: - Nghiên cứu bảo quản hiện vật bảo tàng chất liệu sắt, đồng và hợp kim của chúng trong điều kiện nhiệt đới ẩm Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan. Thành viên: Lê Tự Hải, Ngô Văn Tứ. Mã số: T2002. Năm: 2002. (Dec 31 2010 10:01AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình xử lý chất màu hữu cơ của dung dịch nhuộm bằng phương pháp keo tụ điện hoá. Chủ nhiệm: Lê Tự Hải. Thành viên: . Mã số: B2000-03. Năm: 2001. (Dec 31 2010 10:01AM)
[10] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu cơ chế tổng hợp điện hoá các hợp chất hữu cơ. Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hùng. Thành viên: Lê Tự Hải, Phạm Quang Định. Mã số: N1995-01. Năm: 1998. (Dec 31 2010 10:01AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn