Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,617

 Nghiên cứu tách ion Cd2+ trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học và ứng dụng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: số 2(62);Từ->đến trang: 37-39;Năm: 2007
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn