Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,354

 Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol – formaldehyde từ nguồn nguyên liệu polyphenol nhóm tanin tách từ vỏ keo lá tràm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Trường Tiên, Vi Thị Hồng Giang
Nơi đăng: Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ V – 2010.; Số: ;Từ->đến trang: 266-272;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn