Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,339

 A sudy on the corrosion inhibition of mild steel and primer of painting film of tannin extracted from acacia auriculiformi bark
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Tu Hai
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, Vol. 48, Issue 5A, 2010, pp. 17-24. International Corrosion Engineering Conference 2010, 24-27 Oct. 2010 – Ha Noi.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: Vol 48;Từ->đến trang: 17-24;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn