Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,697

 Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của hợp chất polyphenol nhóm tanin từ vỏ keo lá tràm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh, Lưu Vũ Diễm Hằng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: số 3(44);Từ->đến trang: 142-149;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn