Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,350

 Nghiên cứu điều chế chitosan từ chitin và khảo sát tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Trần Thị Hoàn
Nơi đăng: Tập chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 6(47)2011;Từ->đến trang: 35-42;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn