Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,137,594

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất của phản ứng tổng hợp điện hoá các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp kế hoạch hoá thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
Nơi đăng: Tuyển tập Báo cáo toàn văn Hội nghị tin học ứng dụng trong hoá học - Hà Nội 2-3/5/1996
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 85-89;Năm: 1996
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn