Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,396

 Nghiên cứu tạo màng anilin trên nền thép CT3 bằng phương pháp oxi hoá điện hoá anilin
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Huế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: số 20;Từ->đến trang: 39-44;Năm: 2003
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn