Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,366

 Nghiên cứu chiết tách hợp chất polyphenol từ cây chè, cây đước và ứng dụng làm chất ức chế thân thiện môi trường trong chống ăn mòn kim loại
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Lê Tự Hải; Thành viên:  Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Thị Kiều Oanh, Nguyễn Trần Nguyên
Số: B2009-ĐN03-42 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đã tìm được điều kiện tối ưu cho quá trình chiết tách polyphenol từ lá chè xanh và vỏ cây đước từ đó ứng dụng làm chất ức chế chống ăn mòn kim loại Cu, Fe trong các môi trường khác nhau


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn