Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,692

 - Nghiên cứu bảo quản hiện vật bảo tàng chất liệu sắt, đồng và hợp kim của chúng trong điều kiện nhiệt đới ẩm Thừa Thiên Huế
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Lan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Lê Tự Hải, Ngô Văn Tứ
Số: T2002 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Tự nhiên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn