Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,592

 Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol formaldehyde từ nguồn nguyên liệu polyphenol được chiết tách từ vỏ thông và keo lá tràm ở Quảng Nam - Đà Nẵng.
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Tự Hải; Thành viên:  Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Nguyên
Số: B2010-Đ N03-54TĐ ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Tự nhiên
Nghiên cứu chiết tách polyphenol nhóm tanin từ vỏ keo lá tràm và vỏ thông để ứng dụng tổng hợp keo dán gỗ polyphenol formaldehyde
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn