Lê Thị Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,661,808

 
Mục này được 2527 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/06/1979
Nơi sinh: Thanh Hoá.
Quê quán Thanh Hoá.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Đặc biệt; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục đặc biệt, Giáo dục học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Lê Thị Hằng, Khoa Tâm lý-Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 733 288; Mobile: 0905 471 009
Email: hanglesp@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).


 

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XÂY DỰNG QUY TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ EM BỊ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*; ThS. Lê Thị Hằng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 83. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[2]Bài báo: SỬ DỤNG PEP-R TRONG ĐÁNH GIÁ TRẺ TỰ KỈ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*; ThS. Lê Thị Hằng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(119).2017. Trang: 14. Năm 2017. (Dec 13 2017 5:02PM)
[3]Bài báo: THỰC TRẠNG GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VỚI TRẺ TỰ KỶ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*; ThS. Lê Thị Hằng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 52. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[4]Bài báo: Thực trạng xây dựng chương trình giáo dục học theo hướng tiếp cận năng lực tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Lê Thị Hằng*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(75).2014. Trang: 30. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn