Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,441

 Nghiên cứu quy hoạch bãi chôn lấp rác cho Tp. Đà Nẵng
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Lê Thị Hải Anh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Cao Xuân Tuấn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T02-17-25 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn